Bahawal Victoria Hospital, Bahawalpur - Bahawalpur