Best Cardiologists In Rahim Yar Khan

ماہر امراض دل

Dr. Muhammad Saleem Tahir

Cardiologist - ماہر امراض دل

Consultant

  • 1 Reviews

Tahir Heart Clinic (Rahim Yar Khan)

Mon, Tue, Wed, Thu, Sat
03:30 PM - 07:30 PM

Dr. Saeed Ur Rehman

Cardiologist - ماہر امراض دل

General Practitioner

Shaikh Zaid Medical College And Hospital (Rahim Yar Khan)

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
09:00 AM - 02:00 PM

Dr. Shaukat

Cardiologist - ماہر امراض دل

Consultant

Al-Saeed Medical Complex Hospital (Rahim Yar Khan)

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
05:00 PM - 08:00 PM

Dr. Farrukh Maqbool

Cardiologist - ماہر امراض دل

Consultant

Nisar Medical Complex Hospital (Rahim Yar Khan)

Fri, Sat, Sun
04:00 PM - 08:00 PM

Cardiologist Related Diseases

Cardiologist Related Services