Vomiting And Blood Pressure

Vomiting And Blood Pressure problem Mujay khali pait vomiting suba k time zayda hoti hain our jab khana samnay aye tab be kuch dil nai karta khany ko BP 90...140....kabi low be ho jaata hai last time 60..90